Кој сме ние по 1ОО или 1.ООО години да ја оспоруваме националната припадност на историските фигури која самите си ја декларирале?

Изминатата година, екстремно ескалираше нетрпението, кое Македонскиот и Бугарскиот народ најчесто си го немаат како “чувство” на омраза, колку како гнев, кон нешто што и не им е целосно јасно а сериозно се темели на факти и стручен пристап на материјата, која не за “кафе муабет” но пропагандата ја креира во чајџилница. А за нештата