Името Никола Вапцаров син на Јонко пријател на Цар Фердинант I и Борис III но и Протогеров и Иван Михајлов не е спорно за МКЦ во Благоевград туку правната постапка

Никола Вапцаров како бугарски поет чиј татко Јонко бил војвода на ВМОРО близок до Александар Протогеров и Иван Михајлов но и личен пријател со Цар Фердинанд I и Борис III не е спорно име за Бугарија за македонски културен центар во Благоеврад ами спорно е кој и како проба да го отвори. Само прогласениот македонски