Како комунистите ги фалсификуваа фактите па Колишевски стана “татко” на Македонија а криеле дека бил помилуван од Борис III како “син на Бугари при Мајка Бугарија”

Има една политичка догма за долгогодишниот така наречен водач на комунистичкото движење во Македонија Лазар Колишевски [ роден како Лазар Панев Колишев 12 февруари 1914 – 6 јули 2OOO ] кој беше долгогодишен водач на македонските комунисти и моќен човек во Социјалистича Република Македонија во периодот од ослободувањето на земјата до падот на комунизмот. Имено