Што значи [ вториот ] “Томос” на СПЦ со кој МПЦ стана кираџија врз сопствениот [ народен ] имот во добар дел изграден од БПЦ?

Прво за нештата да бидат појасни зошто во овој блог – текст ќе стои МПЦ а не МПЦ – ОА е фактот што во Уставот на [ Северна ] Македонија МПЦ е запишана како “Македонска православна црква” која е спомната два пати и тоа во Член 19 со кој се гарантира слободата на вероисповест. Како